Dečija preventivna stomatologija

Dečija stomatologija predstavlja možda i najosetljiviju granu stomatologije. Ona se bavi lečenjem usta i zuba dece i pacijenata mlađeg uzrasta. Deca su naši najmlađi i najbitniji pacijenti. Zdrave navike, kao što je pranje zuba, treba razvijati od najranijeg detinjstva, stoga bi prva poseta stomatologu trebalo da bude što ranije, već kada dete ima dve – tri godine. Poželjno je, takođe, da dete prvi put poseti stomatologa kada ne postoje nikakvi simptomi koji bi zahtevali intervenciju. Vršimo usluge:

  • Vađenja i plombiranja mlečnih zuba i 
  • Zalivanje fisura

NAŠE USLUGE