Usluge

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Ortodoncija

Ortodoncija je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti položaja zuba, nepovoljnog odnosa vilica i asimetričnosti lica kod dece i odraslih.

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Bolesti zuba i endodonocija

Endodoncija je stomatološka disciplina koja se bavi oboljenjima sadržaja kanala korena zuba tj. zubne pulpe. Zubna pulpa može da oboli iz različitih razloga a jedan od njih je svakako zubni karijes.

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Stomatološka protetika

Na mestu na kome nedostaje zub dolazi do gubitka vilične kosti. Susedni zubi imaju tendenciju da zatvore prazan prostor, što dovodi do toga da se naginju jedan ka drugom.

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Oralna hirurgija

Uz pomoć savremenih stomatoloških postupaka i dejstva lokalne anestezije danas su moguće oralno-hirurške intervencije sa najminimalnijom traumom tkiva oko obolelog mesta.

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Parodontologija i oralna medicina

Parodontopatija predstavlja bolest potpornog aparata zuba, uključujući zube, desni, kost okolo zuba i parodontalna vlakna koja vezuju zub za kost. Bolest se najčešće manifestuje krvarenjem desni

Stomatološka ordinacija “Stevanovic – Dentistico”

Dečija preventivna stomatologija

Dečija stomatologija predstavlja možda i najosetljiviju granu stomatologije. Ona se bavi lečenjem usta i zuba dece i pacijenata mlađeg uzrasta. Deca su naši najmlađi i najbitniji pacijenti.