Stomatološka protetika

Na mestu na kome nedostaje zub dolazi do gubitka vilične kosti. Susedni zubi imaju tendenciju da zatvore prazan prostor, što dovodi do toga da se naginju jedan ka drugom. Funkcija je otežana, pa samim tim i ishrana nekvalitetna. Estetika lica je narušena, pogotovo kada nedostaju zubi u frontalnoj regiji. Kako zubi imaju ulogu u izgovoru odrđenih glasova, dolazi do poremećaja u fonaciji. Zubi pružaju potporu usnama i obrazima, pa pri njihovom gubitku, dolazi do pojave bora i osoba deluje dosta starije. Nedostatak zuba je praćen psihološkim poremećajima usled gubitka samopouzdanja i pojave nesigurnosti. Svaki čovek ima pravo da se smeje i trebalo bi da to radi što ćešće. Uz lep osmeh život je lepši! U zavisnosti od broja, rasporeda i stanja zuba u ustima protetske nadoknade, mogu biti fiksne, mobilne i kombinacija fiksnog i mobilnog rada.  Vršimo protetičke usluge:

  • metalo-keramičke krunice
  • bezmetalne krunice(cirkonijumske i litijumdisilikatne-E max)
  • viniri ili fasete
  • sve vrste parcijalnih proteza(skeletirana vizil proteza,vizili od materjala novije generacije) i
  • totalne proteze od materjala novije generacije. 

NAŠE USLUGE