Oralna hirurgija

Oralna hirurgija predstavlja sve intervencije koje se odrađuju u usnoj duplji. Uz pomoć savremenih stomatoloških postupaka i dejstva lokalne anestezije danas su moguće oralno-hirurške intervencije sa najminimalnijom traumom tkiva oko obolelog mesta.  Kod nas možete obaviti usluge:

  • Implantologije
  • Resekcije korena zuba i
  • Vađenje zuba

NAŠE USLUGE